VIKTIG INFO - PLEASE READ THIS!

Vi vet ikke hvordan verden ser ut i august men vi er forberedt på at det fortsatt kan være restriksjoner. We do not know what the world will look like in August but we are prepared for the fact that there may still be Covid 19 restrictions.