Livergirls - et fellesskap for nåtid og fremtid!

Begrepet, Livergirls, ble «født» i 2014, da supporterklubben lanserte en kampanje for å få med flere damer i foreningen. Sentralt i kampanjen var den aller første Livergirlsturen. Turen gikk til oppgjøret mot Tottenham i mars 2014, og ble en suksess fra start til slutt på alle måter, vi vant 4-0!

En gjeng med Livergirls i Liverpool mars 2020
En gjeng med Livergirls i Liverpool mars 2020